Oude Ban 14
4285 TH Woudrichem
T 0183-309338
E cbs@cbsebenhaezer.com
Waar staat de 'Eben-Haëzer' voor?

Een pedagogische aanpak
We creëren een veilige leeromgeving voor onze kinderen.
We willen dat de kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen, want alleen dan kun je ook leren.


Handelings Gericht Werken
We kijken naar de mogelijkheden van kinderen en denken in kansen! 

Effectieve leertijd
We benutten de onderwijstijd optimaal.En we stemmen de onderwijstijd af op de verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.
We bieden zowel extra hulp als extra uitdaging!

 
Didactiek van het leren leren
We leren de kinderen de nodige vaardigheden om tot leren te komen.
We maken de kinderen bewust van “hoe zij het best leren’.
 

Totale ontwikkeling
We hebben oog voor de talenten van onze leerlingen en proberen elk kind te laten groeien en te stimuleren in waarin het kind goed is!Hierbij kijken we niet alleen naar het cognitieve,
maar naar de totale ontwikkeling.
 
 
Wat zijn wij nog meer:
 
Techniekschool
Sinds 2010 hebben wij het predicaat ‘techniekschool’.
Elke leerjaar heeft zijn ‘eigen’ programma ten aanzien van technieklessen.

Gruitschool
Onze leerlingen eten minimaal 2 keer in de week groenten of fruit
in hun ‘kleine’pauze.

Wij stimuleren gezonde traktaties bij verjaardagen.
 
Wij besteden aandacht aan Cultuur
Jaarlijks volgen wij een project van ‘Kunstbalie’ waarbij alle groepen op hun eigen niveau aan de slag gaan met bijvoorbeeld: theater, schilderkunst, muziek, enz.
 
Wilt u meer weten over onze school? Kijk dan verder bij:
'onderwijskundige visie'.