Oude Ban 14
4285 TH Woudrichem
T 0183-309338
E cbs@cbsebenhaezer.com

Links

 
Onze school:
 
'De Stroming'
Onze school is onderdeel van de Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in het 'Land van Heusden en Altena': 'De Stroming'.
 
Gezondheid
Onze school is een 'gruitschool'. Dat betekent dat er op school minimaal twee keer per week gezamenlijk groente of fruit wordt gegeten.

 
 
Op onze school besteden we speciale aandacht aan techniek. Onze school heeft het programma Verbreding Techniek Basisonderwijs (VTB) doorlopen.  Iedere groep werkt met een jaarplanning techniek.
 
Kinderopvang
Onze school werkt constructief samen met de twee kinderopvang organisaties in de gemeente Woudrichem, Hoppas en Kinderopvang BuitenGewoon. Laatst genoemde organisatie verzorgt ook de tussenschoolse opvang en heeft een peutergroep in ons gebouw.  
   


Brabants Verkeers Veiligheidslabel

Wij hebben in 2013 het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL)  behaald. De verkeerscommissie organiseertactiviteiten om een groter verkeersbewustzijn te creŽren onder kinderen, ouders en leerkrachten.
www.bvlbrabant.nl 


Onderwijs en educatie:
 

Nationale voorleesdagen

Onze school doet mee aan het voorleesontbijt. Het begin van de nationale voorleesdagen. 
 
Stimulering van het gebruik van ICT in het onderwijs
 
Samsam gaat over: samen delen, samen leven, samen spelen, samen leren en samen verantwoordelijk zijn voor een duurzame wereld.
 
 
Televisieuitzendingen speciaal gericht op het onderwijs
 
 
 
Speciale aandacht voor het rekenonderwijs. Ook rekenspelletjes voor de kinderen en hun ouders
 
Zoeken, delen en maken van leermateriaal.
 
 

 Leergeld

Stichting Leergeld helpt kinderen van vier tot achttien jaar die door gebrek aan financiŽle middelen thuis buiten de boot dreigen te vallen. Leergeld betaalt voor hen de kosten van allerlei buitenschoolse activiteiten.

Centrum Jeugd en Gezin
Centrum Jeugd en Gezin Woudrichem
Trema welzijn  
Maatschappelijk werk w.o. Schoolmaatschappelijk werk

 
Bestuur en onderwijs
PO-Raad
 
 
De PO-Raad is de brancheorganisatie voor het primair onderwijs. De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de besturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. De PO-Raad richt zich op de drie grote domeinen: bekostiging, werkgeverschap en de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid.
Besturenraad
 
 
De Besturenraad verenigt de christelijke onderwijs-instellingen in Nederland. De besturenraad geeft stem aan het christelijk onderwijs in onze samenleving.
  Medezeggenschapsraad
 
 
Website met informatie over de uitvoering van de wet medezeggenschap op scholen
 
 
 
 
 
Onze school participeert in het samenwerkingsverband Rivierengebied Midden Nederland. Dit samenwerkings-verband bestaat uit 35 basisscholen en 1 sbo-school, ressorterend onder 16 schoolbesturen. Het aantal leerlingen bedraagt ca. 8.000. Het hoofddoel van ons samenwerkingsverband is de zorg voor alle leerlingen in het samenwerkingsverband te versterken. Ons motto is: passende extra zorg voor kinderen; liefst thuisnabij, zo snel als noodzakelijk, zo kort als verantwoord.

 
Links in de regio:
OfficiŽle site van de gemeente
Gemeentegids
Verzameling "Oud Woerkum" Deze site bevat een klein gedeelte uit een zeer grote verzameling over oud Woerkum (Woudrichem), zoals foto's, krantenartikelen, ansichtkaarten enz.

Cultuurpunt Altena

Cultuurpunt Altena bemiddelt tussen de onderwijsvraag en het cultuuraanbod in de regio.


Bibliotheek Altena
Bibliotheek Altena

Digitale Prentenboeken
Digitale prentenboeken op de site van de bibliotheek Breda