Oude Ban 14
4285 TH Woudrichem
T 0183-309338
E cbs@cbsebenhaezer.com

Onze methodes

vak                                           methode                                         groepen 
Rekenen Wereld in getallen 4 3 t/m 8
Taal en spelling Taal Actief 4 4 t/m 8
Technisch lezen Veilig leren lezen groep 3
Voortgezet technisch lezen Estafette 4 t/m 8
Begrijpend lezen Goed gelezen 4 t/m 8
Schrijven Pennenstreken 3 t/m 6
Geschiedenis Brandaan 5 t/m 8
Aardrijkskunde Meander 5 t/m 8
Natuur en Techniek Naut 5 t/m 8
Verkeer Wegwijs 3 t/m 8
Sociaal-emotionele ontwikkeling Kinderen en hun sociale talenten 3 t/m 8
Godsdienst Kind op Maandag 1 t/m 8
Engels
Join In  
1 t/m 8
Muziek     123-ZING     1 t/m 8


Methodes voor de (meer) begaafde leerling:

Rekenen voor de (meer)begaafde leerling
Plusboek (hoort bij de methode Wereld in Getallen)
We werken met Levelwerk3 t/m 8
Taal voor de (meer) begaafde leerling
Plusboek (hoort bij de methode van Taal Actief)
We werken met Levelwerk
4 t/m 8