Oude Ban 14
4285 TH Woudrichem
T 0183-309338
E cbs@cbsebenhaezer.com

Bestuur

Op school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Bijvoorbeeld over verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de samenstelling van de schoolgids, het zorgplan, het aannemen van personeel... Bijna teveel om op te noemen. Elke school heeft een schoolbestuur.

Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid, ofwel de beslissingen die worden genomen over de school. Wettelijk gezien is het bestuur het 'bevoegd gezag' van de school. Een schoolbestuur neemt beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg met de directie en vaak ook de MR en de GMR.


Onze school maakt sinds 1 januari 2016 deel uit van het bovenschoolse bestuur van 'De Stroming', een groep van negen christelijke basisscholen in het Land van Altena.

 
Heeft u vragen aan het bestuur dan kunt u mailen naar:
bm@destroming.eu