Oude Ban 14
4285 TH Woudrichem
T 0183-309338
E cbs@cbsebenhaezer.com

Kalender schooljaar 2018-2019 - Kerstviering bovenbouw (in school, zonder ouders)

Data:
21-12-2018
09:00 - 10:00